Vì sao nên thường xuyên xóa click ở hệ thống site?

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã ủng hộ, sử dụng hệ thống site phuquocit thời gian qua và quan tâm đọc bài viết này. Sau đây mình xin nêu ra một số lợi ích khi thường xuyên xóa click và sẽ hướng dẫn bạn sử dụng chính xác nhất tính năng xóa click ở hệ thống site.
1. Các lợi ích cơ bản khi thường xuyên xóa clicks.

  1. Giảm thời gian load, giảm tình trạng đơ đứng trang trang khi chạy click hoặc khi lead
  2. Tăng tốc độ load trang lên rất nhiều -> tăng hiệu suất làm việc
  3. Giảm khả năng bị lag hoặc sập site khi chạy click hoặc lead.
  4. Sẽ không bị lỗi phát sinh khi lượng click quá nhiều.
  5. Tăng tốc độ load trang khi cần xem thống kê.

2. Hướng dẫn xóa click trong site

Bước 1: Kiểm tra số lượng click ở site: Login admin vào trang chủ và kiểm tra mục All Time Clicks ở phần Website Overview để xem số lượng click.
Bước 2: Xóa click
a. Xóa theo ngày


– Vào setting mục DELETE CLICK IN THE PERIOD
– OFFER ID: Nhập offer id để xóa theo offer, để rỗng sẽ xóa click all offer
– From: Từ ngày muốn xóa
– To : Tới ngày muốn xóa
b. Xóa tất cả


– Vào setting mục DELETE ALL CLICKS
– Password: password
– OFFER ID: Nhập offer id để xóa theo offer, để rỗng sẽ xóa click all offer

Lưu ý:
– Nếu bạn check trùng theo lead thì nên giữ lại click sau khi postback trả đủ (Ví dụ xóa sau khi postback về đủ trong ngày)
– Nếu bạn check trùng theo click thì nên giữ lại click cần check trùng