HD sử dụng tính năng get offer bằng hệ thống API – ColorMag

HD sử dụng tính năng get offer bằng hệ thống API

Hệ thống site sử dụng API dùng để get offers trực tiếp từ net về, khách hàng không cần phải copy và thêm từng thông số như trước. Sau khi get list offer từ net về, khách hàng có thể lựa chọn offer cần làm và nhấn “action” để lấy về và kích hoạt offer. Để sử dụng và kết nối hệ thống site đến hệ thống api network, các bạn cần làm theo các bước sau:

B1: Bạn vui lòng pm AM xin thông tin gồm: “API key, API document” sau đó gửi cho nhân viên support hệ thống của chúng tôi.

B2: NV support dựa vào thông tin của bạn cung cấp và sẽ cập nhật hệ thống API lên site của bạn và dựa vào hướng dẫn

Mỗi hệ thống sẽ có các cách cài đặt api riêng, khách hàng dựa vào công thức NV support đưa ra để cài đặt theo.

Ví dụ:

Công thức NV support đưa ra:

– Name: tên domain cả đuôi

– API KEY :api key | Aff id

Info từ network:

– Network domain: domainabc.com

– Api key: v1fTdfn4FnJnbDxafD

– Aff id:    3259

Thì các bạn set thêm network như hình sau:

Ghi chú:

  • 1. Đặt tên network.
  • 2. Nhập API KEY.
  • 3. Chọn theo week or month.
  • 4. Thực hiện thao tác Add network.

B3: Chọn API -> chọn hệ thống cần get -> chọn network -> GET APP

B4: Hiện ra danh sách Offer nhấn action để lấy off về

B5: Vào Offers để kiểm tra off đã lấy về

* Lưu ý:

– Với hệ thống affise chỉ get max 500 offers/lần

– Trường hợp không hiển thị tracking link, không hiển thị danh sách offer, thiếu off thì khách vui lòng liên hệ AM báo mở ra.

– Trường hợp site chưa detect postback, xuất hiện lỗi: “NOTIFY: Get paramaters error! Please contact fb: Mr.Quoc” vui lòng liên hệ nv support.

Fanpage hỗ trợ khách hàng : Phuquocit.net Hệ thống website offer