Hướng dẫn sử dụng các chức năng ở phần “Settings”

 • MỤC: TEMPLATE PC, MOBILE

 

*Ghi chú: 

 • 1: Title: Tiêu đề website
 • 2: Description: Mô tả ở html
 • 3: Logo Url: Logo website (có thể thay đổi)
 • 4: EMBED CODE: Code html muốn chèn vào
 • 5: TEMPLATE: Mẫu giao diện website
 • 6: Password theme: Password cho giao diện

 • MỤC: HIDDEN REFERER

*Ghi chú: 

 • 1: Referer: Chức năng này cho bạn hiển thị hoặc ẩn web bạn đang sử dụng với net hay không? (Nên để ẩn để network không biết nguồn traffic của bạn từ đâu. Bạn có thể bịa ra và nói sau với nó)

 • MỤC: CHECK SSH EARN

*Ghi chú: 

 • Check trùng theo click hoặc lead

– Check trùng click thì an toàn tuyệt đối 99.99%(0.01% bị trùng ip do khi bạn chạy auto click nó tự lead luôn).

– Check trùng lead thì có khả năng bị trùng ip, nhưng khi bạn kết hợp với chức năng Time late ở phần Add offers thì tỷ lệ an toàn cũng rất cao gần như 99%.

Fanpage hỗ trợ khách hàng : Phuquocit.net Hệ thống website offer