HD sử dụng website offer cơ bản nhất cho newbie

Bước 1: Vào site mục network sau đó tạo network

Ghi chú:

 • 1. Đặt tên network
 • 2. Nếu sử dụng hệ thống get API vui lòng gắn Key vào
 • 3. Chọn theo week or month
 • 4. Thực hiện thao tác Add network

Bước 2: Vào site mục offer, lựa chọn hệ điều hành. Sau đó lên network lấy thông tin offer add vào form theo mẫu sau:

 

Ghi chú: 

 • 1: Offer Id: Nhập Offer ID
 • 2: Name: Nhập tên Offer
 • 3: Description: Điền Description nếu cần
 • 4: Payout: Nhập Payout
 • 5: Request apps: Chức năng này là private offers, mem cần phải xin và admin duyệt mem mới có thể làm
 • 6: Tracking link: Tracking link
 • 7: Image URL: Icon offers url
 • 8: Cap daily: Giới hạn số lead trong 1 ngày.
 • 9: Time late(minute): Chức năng này sử dụng khi bạn check trùng ssh là lead, vì khi check trùng theo lead thì trong thời gian lead chưa về vẫn có khả năng trùng ip vì vậy chức năng này ra đời để ngăn chặn trùng ip trong thời gian lead chưa về. Ví dụ nếu ip 1.1.1.1 lead và trả trễ thời gian 1h tức là 60′, nếu giá trị bạn đặt lớn hơn 60′ thì trong thời gian này ip 1.1.1.1 này sẽ không vào lại được và khả năng trùng ip sẽ không có và ngược lại nếu bạn đặt nhỏ hơn 60′ thì sẽ có khả năng bị trùng.
  Khi dùng chức năng này thì các bạn dựa vào thời gian trung bình lead trả về. Canh thời gian lead trả trùng bình khoảng tầm bao lâu thì đặt thời gian cao hơn để chặn. Ví dụ lead trung bình trả trong thời gian khoảng 5-10′ thì bạn đặt 20′ là an toàn.
 • 10: Country: Chọn theo đúng country ở network
 • 11: Country selected: List country đã chọn.
 • 12: List country code
 • 13: Network: Chọn network.
 • 14: Sub tracking: Dạng sub tracking gắn cho click id (Nên để mặc định)
 • 15: REF: Chức năng này cho bạn hiển thị hoặc ẩn web bạn đang sử dụng với net hay không? (Nên để ẩn để network không biết nguồn traffic của bạn từ đâu. Bạn có thể bịa ra và nói sau với nó)
 • 16: Check SSH: Check trùng theo click hoặc lead

– Check trùng click thì an toàn tuyệt đối 99.99%(0.01% bị trùng ip do khi bạn chạy auto click nó tự lead luôn).

– Check trùng lead thì có khả năng bị trùng ip, nhưng khi bạn kết hợp với chức năng Time late ở trên thì tỷ lệ an toàn cũng rất cao gần như 99%.

 • 17: Smart link: Chức năng này sử dụng cho khách chiến smartlink. Chức năng hoạt động sẽ loại bỏ chức năng check trùng ip, vậy nên ae nên cân nhắc kỹ khi sử dụng.
 • 18: Add offer: Thêm offers vào dữ liệu.

Bước 3: Nếu sau khi add offer xuất hiện lỗi : “NOTIFY: Get paramaters error! Please contact fb: Mr.Quoc” thì vui lòng liên hệ nhân viên support

Bước 4: Vào site mục tools -> postback trên site để lấy postback.

Bước 5: Vào network add postback, trường hợp nếu không có chổ để thêm trên giao diện net thì gửi cho AM nhờ thêm giúp.

Bước 6: Vào site mục mod tạo mod.

Bước 7: Vào site mục user tạo user.

Bước 8: Ở site đăng xuất admin và login user hoặc dùng trình duyệt khác để login cùng link admin.

Bước 9: Sau khi đăng nhập vào tài khoản member, các bạn vào mục earn -> chọn hệ điều hành và làm.

Fanpage hỗ trợ khách hàng : Phuquocit.net Hệ thống website offer