HD khách xóa click, reset IP, tạo mail domain

XÓA CLICK:

B1: Khách vào setting

B2: Chọn mục  DELETE CLICK IN THE PERIOD:

– Nhập OFFER ID sau đó chọn những ngày cần xóa thì sẽ xóa toàn bộ click của offer đã nhập

+ Ví dụ: Offer id: 1234

Ngày cần xóa : From: 07/06/2018 To: 07/16/2015

– Để trống OFFER ID chỉ chọn ngày cần xóa thì sẽ xóa toàn bộ tất cả click của offer

+ Ví dụ: Offer id: Để trống

Ngày cần xóa : From: 07/06/2018 To: 07/16/2015

B3: Nhấn DELETE để hoàn thành xóa click

* LƯU Ý: Chỉ xóa khi không sử dụng dữ liệu click đó để check trùng hoặc lead về chưa đủ.

———————————————-

RESET IP:

Tương tự với XÓA CLICK các bạn vào mục: RESET IP IN THE PERIOD để thực hiện thao tác RESET IP

* LƯU Ý: Chỉ reset khi dữ liệu đó không quan trọng nữa.

———————————————-

TẠO MAIL DOMAIN:

B1: Các bạn vui lòng đặt tên MAIL DOMAIN

B2: Gửi thông tin MAIL DOMAIN cho NV support để được cập nhật

B3: Hoàn tất mọi thủ tục, NV support sẽ bàn giao lại thông tin MAIL DOMAIN cho các bạn

Fanpage hỗ trợ khách hàng : Phuquocit.net Hệ thống website offer