Cách để pass các thông số pubid, source id, aff id,…

Chào bạn, một số trường hợp AM yêu cầu bạn phải thêm các thông số như source id hoặc pub id hoặc aff id,.. hoặc một số thông số tương tự như vậy. Thì ở đây để trước tiên mình sẽ giải thích cho bạn hiểu những thông số này là gì?

Những thông số này AM yêu cầu để tiện theo dõi cấp dưới(gần giống như mem) của bạn hoặc là nguồn traffic của bạn. Dựa vào đó network của bạn làm sẽ phân tích những người cấp dưới của bạn người nào làm tốt hoặc người nào làm lỗi để trừ theo từng người đó. Về source id cũng vậy, nó cũng sẽ dựa vào source id bạn gửi lên để theo dõi nguồn traffic nào của bạn tốt hoặc là tệ để trừ theo nguồn.

Về cơ bản thì những thông số này tương tự nhau, nên mình gọi chung pubid, sourceid, affid là source id cho dễ trình bày nha. Cách vượt qua thì khá đơn giản, bạn chỉ cần gắn một số vào các thông số này vào tracking link để hệ thống network cấp trên sẽ hiểu được. Trong thời gian bạn làm một offer có thể gắn một hay nhiều sourceid đều được, càng nhiều thì tỷ lệ bị trừ càng đỡ hơn nếu bạn làm lỗi.

Ví dụ 1 tháng 30 ngày, trường hợp bạn gắn mỗi ngày 1 source thì trong tháng đó có 3 ngày lỗi thì nó chỉ trừ 3 ngày lỗi đó tương đương với 3 source khác nhau. Còn nếu 30 ngày mà 1 source thì nó sẽ trừ theo cách khác(Sẽ trừ 30% hoặc 50% hoặc trừ hết tùy trường hợp).

Chắc các bạn đã phần nào hiểu được vấn đề sourceid, pubid, affid rồi nhĩ! Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn pass, các bạn làm theo các bước sau:

B1: Khi AM yêu cầu pass source id, pubid, aff id,… thì các bạn cần phải xin nó thông số.

B2: Sau khi AM cho thông số

– Ở đây mình sẽ ví dụ thông số AM cho là sub3, nhớ là sub3 đây chỉ là ví dụ nha, bạn phải cần xin AM mới có thể chính xác

B3: Gắn một số khoảng từ 4-5 số vào thông số AM cho

– Ở trường hợp mình ví dụ thì thông số AM cho là sub3 và mình sẽ chọn số 3594 nên mình sẽ gắn vào là sub3=3594

B3: Config thông số

a. Để gắn thông số vào tracking thì bạn kiểm tra trên tracking link có dấu hay chưa, dưới đây mình sẽ ví dụ một vài tracking cho bạn dễ hiểu

– http://promoad.com/click/3423/323/                                  – Trường hợp này tracking link không có dấu ?

– http://promoad.com/click/?offer_id=3423&offerid=323      – Trường hợp này tracking link đã có dấu ?

 –  Đối với trường hợp tracking chưa có dấu ? thì thông số sẽ là ?sub3=3594

 –   Đối với trường hợp tracking đã có dấu ? thì thông số sẽ là &sub3=3594

B4: Gắn thông số vào tracking

Thì tương ứng với trường hợp tracking đã có dấu ? hay chưa thì bạn gắn thông số theo cho hợp lý là được, xem ví dụ sau đây để dễ hiểu hơn nhé.

– http://promoad.com/click/3423/323/?sub3=3594                                  – Trường hợp này tracking link không có dấu ?

– http://promoad.com/click/?offer_id=3423&offerid=323&sub3=3594      – Trường hợp này tracking link đã có dấu ?

B5: Đã xong, các bạn chỉ cần lấy link chạy và canh CR là được.

Lưu ý: 

 – Bạn cần canh CR để đồng bộ source id nhé! Ví dụ chạy lead với thông số sub=3594 thì khi chạy click canh CR thì cũng phải chạy thông số sub=3594

 – Thông số và tracking ở đây là VÍ DỤ bạn nhé, trường hợp khi bạn chạy thì tracking bạn cần lấy từ net, thông số thì phải pm AM để xin để có thông số chính xác.

 – Khi thêm thông số không nên sửa tracking ở site mà nên lấy tracking từ net về và thêm thông số vào.