HD khách lấy all offer ở API

Khi các bạn GET API về sẽ có những trường hợp bị thiếu OFF, để khắc phục các bạn thực hiện theo những bước sau đây:

Bước 1: Đăng nhập vào site vào mục get offer api
Bước 2: Bấm phím F12 sau đó tìm chọn tag console
Bước 3: Nhập đoạn code bên dưới và enter.

for(var i=0;i<=9999;i++){action_offer_mobverify(i);}

Chúc các bạn thành công!

Fanpage hỗ trợ khách hàng : Phuquocit.net Hệ thống website offer

 

181 thoughts on “HD khách lấy all offer ở API

Comments are closed.